Stiftelsen Asta

Stiftelsen Asta tilbyr tjenester innen ulike former for arkivarbeid, så som ordning, kartlegging og bevaring- og kassasjonsvurdering. Stiftelsen har forvaltningsansvaret for arkivinformasjonssystemet Asta, samt nettjenesten Arkivportalen.

STIFTELSEN TILBYR UTTREKK AV ELEKTRONISK ARKIV

Mange arkivskapere forvalter avsluttede arkivbaser som er modne for deponering til arkivdepot. Et uttrekk av journalbaser eller fullelektroniske arkiv må godkjennes av Riksarkivet. Mange har erfart at veien frem til et godkjent uttrekk kan være lang og krevende.
Stiftelsen Asta har utviklet en effektiv metodikk og et eget verktøy for å gjøre dette arbeidet mer håndgripelig.

ASTA 5.3.1

Den nyeste Asta-versjonen, 5.3.1, er tilgjengelig for Asta-brukere. Stiftelsen anbefaler alle å oppgradere til den nye versjonen. Asta 5.3.1 inneholder flere endringer og feilrettelser. Programmet er særlig blitt styrket på den tekniske siden ved at JBoss har blitt oppgradert til versjon 7.2. Det gir bedre ytelse for digitale dokumenter og generell hastighet.

NY DAGLIG LEDER

Morten A. Evensen tiltrådte stillingen som daglig leder for Stiftelsen Asta 1. mai. Han har lang erfaring som leder for konsulent- og programvareselskaper innenfor medie- og avisbransjen. Virksomhetene han har ledet har hatt særlig vekt på informasjonsforvaltning. Morten A. Evensen ser frem til å videreutvikle stiftelsens aktivitetsområder og til å etablere nye tjenester.

SPENNENDE PROSJEKT FOR RIKSANTIKVAREN

I 2011 startet Stiftelsen Asta med et ordnings- og registreringsprosjekt for Riksantikvaren. Planen er at prosjektet skal varer til 2015. Dette prosjektet er annerledes enn de fleste ordningsprosjekter, da Stiftelsen i tillegg skal klargjøre arkivmateriale for digitalisering, og arbeidet vi gjør inngår i en lengre produksjonslinje der Riksarkivet også er med.

Kurshøsten 2013

Astakurs

Kursplanen for høsten er klar. En nyhet er kurset i spesialfunksjoner. Versjon Asta 5.2.1 som ble distribuert på vårparten inneholder nye funksjoner som koblingsprotokoll, masseregistrerings- og digitaliseringsmoduler og eksport- og importmoduler.

Ny versjon av arkivportalen

Versjon 2.3 av Arkivportalen er sluppet i dag (30.04.2013).

Versjonen inneholder blant annet automatisk fullføring av søkestrenger (se bildet over). Denne funksjonen gir brukeren forslag til søkeord basert på hva som befinner seg av registreringer i portalen. Den tar kun tak i registreringer som befinner seg i tittelfeltet (foreløpig).

Det 6. norske arkivmøtet i Ålesund

17. - 19. april var arkivnorge samlet i Ålesund til det 6. norske arkivmøtet. Arkivmøtet blir arrangert annenhvert år, og samler nærmere 400 deltagere. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, LLP, Norsk kulturråd og Norsk Arkivråd. Det var i år et variert program både faglig og sosialt, med en rekke plenumsforedrag, parallellsesjoner og sosiale utflukter.

Sider