Stiftelsen Asta

Stiftelsen Asta tilbyr tjenester innen ulike former for arkivarbeid, så som ordning, kartlegging og bevaring- og kassasjonsvurdering. Stiftelsen har forvaltningsansvaret for arkivinformasjonssystemet Asta, samt nettjenesten Arkivportalen.

SPENNENDE PROSJEKT FOR RIKSANTIKVAREN

I 2011 startet Stiftelsen Asta med et ordnings- og registreringsprosjekt for Riksantikvaren. Planen er at prosjektet skal varer til 2015. Dette prosjektet er annerledes enn de fleste ordningsprosjekter, da Stiftelsen i tillegg skal klargjøre arkivmateriale for digitalisering, og arbeidet vi gjør inngår i en lengre produksjonslinje der Riksarkivet også er med.

Kurshøsten 2013

Astakurs

Kursplanen for høsten er klar. En nyhet er kurset i spesialfunksjoner. Versjon Asta 5.2.1 som ble distribuert på vårparten inneholder nye funksjoner som koblingsprotokoll, masseregistrerings- og digitaliseringsmoduler og eksport- og importmoduler.

Ny versjon av arkivportalen

Versjon 2.3 av Arkivportalen er sluppet i dag (30.04.2013).

Versjonen inneholder blant annet automatisk fullføring av søkestrenger (se bildet over). Denne funksjonen gir brukeren forslag til søkeord basert på hva som befinner seg av registreringer i portalen. Den tar kun tak i registreringer som befinner seg i tittelfeltet (foreløpig).

Det 6. norske arkivmøtet i Ålesund

17. - 19. april var arkivnorge samlet i Ålesund til det 6. norske arkivmøtet. Arkivmøtet blir arrangert annenhvert år, og samler nærmere 400 deltagere. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, LLP, Norsk kulturråd og Norsk Arkivråd. Det var i år et variert program både faglig og sosialt, med en rekke plenumsforedrag, parallellsesjoner og sosiale utflukter.

Ekstrakurs i Asta 5

Asta 5-kurset 20. og 21. mars er fulltegnet. Vi setter derfor opp et nytt et kurs 10. og 11. april, og håper at datoen passer for dem som i utgangspunktet hadde tenkt til å melde seg på kurset i mars. I tillegg er det kurs 4. og 5. juni.

Kurs vinter / vår 2013

Kurskalenderen for vinteren og våren 2013 er klar. Foreløpig er det kun satt opp kurs i standardmodulene for Asta 5. Vi planlegger et eget kurs i Asta 5.2 når versjonen er blitt distribuert. På Asta 5.2-kurset vil vi gi opplæring i bl.a. import og eksport til og fra Asta 5, masseregistrering og massedigitalisering. Datoer for kurset i 5.2 vil bli lagt ut på nyåret.

Stand på Norsk Arkivråds høstseminar

Stiftelsen Asta hadde 5. og 6. november stand på Norsk Arkivråds høstseminar. Seminaret ble holdt i Oslo kongressenter, med tilhold i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. Det ble et hyggelig gjensyn med både nåværende og tidligere kunder, og nye kontakter ble knyttet med arkivskapere som var nysgjerrige på hvilke type arkivtjenester stiftelsen kan tilby.

Sider